Klachtenreglement

Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij het KREAC. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de website van het KREAC, www.kreac.nl/klachten.html