Vergoeding

Voor het coachen met kinderen zijn contracten afgesloten met de gemeente De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Zeist en Wijk bij Duurstede. Neem contact op met jouw gemeente om te onderzoeken of jij hier gebruik van kan maken.

Toestemming

Voorafgaand aan de coaching dient de overeenkomst ondertekend te worden. Dit ontvangt u van ons voorafgaande aan de eerste coachsessie.

Om als zorgverlener met jongeren te mogen werken is altijd toestemming van beide ouders nodig, tenzij het gezag bij één van de ouders ligt. Bij kinderen vanaf 12 jaar is ook toestemming van het kind zelf vereist.

Als zelfstandige beroepsbeoefenaar ben ik op grond van de wet ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich onder andere op huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees hier  verder over deze meldcode.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Trajecten voor werkgever

Heb je als werknemer behoefte aan een vast coach- en begeleidingstraject gefaciliteerd door jouw werkgever? Dan ga ik graag samen met jou en je leidinggevende in gesprek om de mogelijkheden en de verwachtingen af te stemmen. Naar aanleiding daarvan stel ik een offerte op met de kosten en het aantal te plannen sessies.

Informatie en kennismaking
Vrijblijvende kennismaking
/ Vrijblijvende kennismaking
Individuele coachsessie
1,5 uur
85 / per sessie
Familie of gezinssessie
2 uur
145 / per sessie